Lungenyt - Sundere lunger livet igennem

Profil

Lungenyt udgives af Lungeforeningen og sendes til medlemmerne af Lungeforeningen samt til praktiserende læger, speciallæger, sundhedscentre i kommuner, sygehuse og andre offentlige institutioner.

Lungenyt henvender sig til mennesker med lungesygdom og deres pårørende samt til den stadig stigende del af befolkningen, der rammes af problemer med deres livskvalitet som følge af nedsat lungefunktion.

Magasinet henvender sig også til sundhedssystemets behandlere.

Lungeforeningen arbejder aktivt for at skabe bedre vilkår i hverdagen for lungepatienter og deres pårørende og for et styrket fokus i samfundet på lungerne som et livgivende og fundamentalt organ, vi alle skal passe godt på hele livet.

Læs mere på www.lunge.dk

Information

Målgruppe
Lungenyt henvender sig til den stadig stigende del af befolkningen som rammes af problemer med deres livskvalitet, som følge af nedsat lungefunktion, samt deres pårørende.

Format
210 x 297 mm

Særplacering
10%

Udgives
4 gange årligt

Oplag
Distribueret oplag: 25.000
Kontrolleret af FMK

Antal sider
36 sider inkl. omslag

Bureauprovision
Der ydes 5% bureauprovision for sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse.
Ydes kun til nominerede bureauer.

Annoncemateriale
Alt materiale skal leveres færdigt som trykklare højtopløselige
PDF-iler, CMYK separeret, gerne som PDF/X-iler.

Sendes elektronisk til:
lars@mediegruppen.net

Indstik
Kontakt salgsafdelingen for pris.

Annullering
Skriftlig annullering af annonceindrykning skal ske senest ved deadline.

Mediegruppen hjælper gerne med din annonce. Kontakt os og hør nærmere

Udgivelsesplan

Udgave Materialedeadline På gaden
Nr. 1 18.12.2019 11.02.2020
Nr. 2 02.04.2020 18.05.2020
Nr. 3 04.08.2020 15.09.2020
Nr. 4 21.09.2020 03.11.2020

Priser

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2020.
Ved annoncer til kant skal der lægges 3 mm ekstra til beskæring.